Wildlife Friends International

Missie 

De Stichting “Wildlife Friends International” zet zich voornamelijk in voor het redden, beschermen en rehabiliteren van beschermde wilde dieren in Azië. Voor de geredde wilde dieren, uit de illegale dierenhandel en/of privébezit wordt een passende oplossing gevonden, terug naar de natuur na rehabilitatie of levenslange zorg in een goede natuurlijke omgeving in een opvangcentrum zoals dat van onze partner Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) in Thailand. Wij streven ernaar om die zorg te verlenen zonder fysieke of mentale mishandeling, met de hoogst mogelijk kwaliteitszorg. 

 

Strategie 

De stichting “Wildlife Friends International” steunt organisaties die de opvang van geredde en in beslag genomen wilde dieren mogelijk maakt. Wij ondersteunen en promoten ook projecten waar de illegale handel in wilde dieren wordt onderzocht. Wij doen dit door middel van financiële ondersteuning, fondsenwerving en promotie. 

Via onze website www.wildlifefriends.nl en meerdere facebook pagina’s proberen we een bredere achterban te bereiken. Bewustwording van de problemen met betrekking tot het verhandelen, de jacht en stroperij op, en het houden van deze zeldzame diersoorten in inadequate omstandigheden is een topprioriteit.  

Fondsen en donaties die worden ontvangen worden met regelmaat overgedragen om het werk in onder meer Thailand en omliggende landen te ondersteunen. Waar nodig word ook expertise aan getrokken van buitenaf.